Nabídka celoškolních aktivit je průběžně doplňována do kalendáře dle aktuálních možností a příležitostí v průběhu školního roku.Podzim

  • Podzimní hrátky (projektové dny – využití ovoce a zeleniny pro tvořivou činnost s dětmi)
  • Sportovní projektový den
  • Dýňování (tvořivé odpoledne pro rodiče s dětmi)
  • Dýňová stezka (akce organizovaná Okrašlovacím spolkem města Prostějova)
  • Beseda s myslivcem
  • Projektový den ve spolupráci s OA Prostějov
  • Uspávání zahrady, hledání pokladu a lampionový průvod (pro rodiče s dětmi)
  • Projektový den zaměřený na polytechnickou výchovu

Zima

  • Rozsvícení vánočního stromu v Žešově
  • Zdobení vánočnícho stromu na náměstí T.G.M.
  • Vystoupení v Centru sociálních služeb
  • Čertování s čerty
  • Advent v MŠ ( seznamování se s tradicemi, vánoční nadílka, hry s novými hračkami)
  • Masopust (masopustní tradice, průvod a karneval)

Jaro

  • Odemykání zahrady kouzelným klíčem (na šk. zahradě projektové dny sázení a setí)
  • Tvořivé odpoledne pro rodiče s dětmi na školní zahradě
  • Zdobení velikonočního stromu na náměstí T.G.M.
  • Jarní pásmo tanečků, básní a písní v Centru sociálních služeb
  • Čarodějnický rej dopoledne v MŠ
  • Den rodin (soutěže pro rodiče s dětmi)

Léto

  • Motýlí farma (péče o motýly)
  • Den dětí
  • Školní výlet
  • Zahradní slavnost (pasování předškoláků na školáky, loučení se školním rokem)

Během školního roku se děti účastní doplňkových akcí:

  • divadelní představení v Městském divadle
  • divadelní představení v kině “ Metro“ (Agentura Jana Lazara)
  • návštěva Lidové hvězdárny
  • návštěva Muzea a galerie v Prostějově
  • návštěva dopravního hřiště
  • výukové programy v Ekocentru Iris apod.
  • logohrádky
  • emoční hrátky
  • dopoledne s fotbalisty
  • knihovna
  • akce pořádané ZŠ dr. Horáka (Den Země apod.)