• SGP (preventivní stimulační grafomotorický program) – pohybový projekt zaměřený na rozvoj hrubé a jemné motoriky a grafomotoriky, pod vedením pí. učitelky Kučerové