1.  úplata za předškolní vzdělávání (školné) → 550,- Kč měsíčně, splatná vždy do 15. toho měsíce.
  2.  stravné za den (celodenní strava) → 40,- Kč, starší děti 6 let 42,- Kč

Kalkulace stravného:

strava dětí do 6 let

  • 10,- Kč – ranní svačina
  • 21,- Kč – oběd
  • 9,- Kč – odpolední svačina

celkem 40,- Kč


strava 7 letých dětí

  • 10,- Kč – ranní svačina
  • 23,- Kč – oběd
  • 9,- Kč – odpolední svačina

celkem 42,- Kč


 

(vyhláška č. 107/2005 Sb.,zákona č. 561/2004 Sb. a vyhláškou č. 84/2005 Sb.)

Na počátku měsíce září je vybrána záloha na stravné (900,00 Kč), která je na účtu školy MŠ Smetanova celý školní rok, je z ní zaplacen měsíc červen (za červen se nevybírá), na konci každého školního roku je provedeno vyúčtování.
Platby za stravné se platí zpětně, do 15. následujícího měsíce, složenkou nebo inkasem – dle dohody.

Odhlášení či přihlášení ze stravy je nutno udělat den předem do 9:30 hodin. Jen první den nemoci má rodič právo si stravu odebrat domů.

Platby za školné do 15. toho měsíce.
V případě nemoci je nutné dítě odhlásit osobně nebo telefonicky 582 334 763