Místo poskytovaného vzdělávání – Žešov.

Mateřská škola je jednotřídní v okrajové části Prostějova, jejíž lokalita vytváří spíše specifiku vesnického prostředí. Provoz je umístěn v budově bývalé školy, která byla kolaudována v roce 1910 jako obecná (později malotřídní) škola a to až do roku 1975. Po zrušení základní školy a provedení menších úprav byl v budově dne 12.9.1977 zahájen provoz pouze jednotřídní mateřské školy. Škola má k dispozici dostatek místa pro hry, řízené činnosti i odpočinek dětí. V rámci projektu EÚO v roce 2017 proběhla v mateřské škole rozsáhlá rekonstrukce.

Budova mateřské školy je jednopatrová. V přízemí budovy je šatna dětí, kancelář, vstup do sklepa a na zadní zahradu, která je využívána především pro společné akce s rodiči. Nachází se zde WC, umyvadlo a bývalá hospodářská budova.

Hlavní část provozu je umístěna v 1. patře, kde je výdejna stravy (škola dováží stravu ze školní jídelny MŠ Smetanova), kabinet na pomůcky, umývárna, WC, třída a lehárna, která je využívána i jako tělocvična. Mateřská škola má k dispozici i přední část zahrady, která slouží k pohybovým aktivitám, ale také představuje svébytný ekosystém, jež vyžaduje péči člověka.